Disclaimer

1. MY Recruitment is een Werving en Selectiebureau in de Life Sciences branche. Op onze website vindt u meer informatie over onze diensten, onze werkwijzen en onze opdrachtgevers. Ook vindt u op deze website vacatures van onze opdrachtgevers waarop geïnteresseerden kunnen reageren en kunnen geïnteresseerden zich bij ons inschrijven waardoor hij of zij wordt opgenomen in onze database. Alle informatie is met de grootste zorg tot stand gekomen. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet (meer) volledig juist is. Bovendien wordt onze website regelmatig aangevuld of gewijzigd. Ook ons vacaturebestand wijzigt dagelijks. MY Recruitment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van informatie op de website wordt geleden, behoudens het geval dat informatie opzettelijk of met bewuste roekeloosheid door de directie of leidinggevende(n) van MY Recruitment op deze website is geplaatst.
2. MY Recruitment staat niet in voor de juistheid van de informatie verstrekt door haar opdrachtgevers, ongeacht of deze informatie is geplaatst op deze website, op de website van de betreffende opdrachtgever of op enigerlei andere wijze door of namens onze opdrachtgevers is verstrekt.
3. Geïnteresseerden in een of meerdere van de vacatures op deze website of die zich willen inschrijven, worden van harte uitgenodigd om te reageren op de wijze zoals op deze website aangegeven. Door het reageren op een vacature of door inschrijving staat een geïnteresseerde toe dat MY Recruitment contact opneemt. Het reageren op een vacature, inschrijving en/of het daaropvolgende contact leidt niet tot een overeenkomst tussen MY Recruitment en de geïnteresseerde. MY Recruitment werkt uitsluitend in opdracht van haar opdrachtgevers, zijnde de partijen waarvoor zij de vacatures tracht in te vullen. My Recruitment is nimmer verplicht een geïnteresseerde (ongeacht of deze reageert op een vacature of zich inschrijft teneinde opgenomen te worden in de database) daadwerkelijk te plaatsen bij een opdrachtgever.
4. Door MY Recruitment verstuurde berichten zijn vertrouwelijk van aard en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van de berichten. Indien enig bericht onverhoopt niet bij een ander dan de geadresseerde aankomt, is deze persoon of organisatie verplicht om het bericht direct te verwijderen en verwijderd te houden en de inhoud als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet te openbaren.
5. MY recruitment is rechthebbende op het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom van het gebruikte of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MY recruitment.


Inloggen

MY Recruitment gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.